Frack

Högtidligare kan det inte bli

Om Du väljer att hyra Din frack hos oss så har vi kvalitéer på våra frackar.

När det står Högtidsdräkt på inbjudan är det frack som gäller. Till Frack används alltid vit väst, frackskjorta och vit fluga.